U Hrvatskoj je dominantan prijevoznik Jadrolinija. Plovidbeni red Jadrolinije može se vidjeti ovdje.